top of page

KONSEPTI

ZDMP-hankkeen tavoitteena on kehittää skaalautuva nollavirhetuotantoalusta tulevaisuuden älykkäille tehtaille. Loppukäyttäjien tuotanto- ja toiminnanohjausjärjestelmiin yhdistettynä digitaalinen alusta auttaa parantamaan sekä tuotteiden että tuotantoprosessien laatua.

ZD logo Final feb transparent.png

Yksinkertaistetusti alusta on kuin palaute- ja valvontajärjestelmä, joka ohjaa tuotantoprosessia analysoimalla antureilta ja ohjelmointirajapinnoista kerättyä monipuolista dataa. 

Tuotevirheet voivat johtua muun muassa materiaaleissa tai prosesseissa esiintyvistä virheistä tai vikatilanteista. Uuden tuotantoalustan analytiikkatyökalut käsittelevät tätä dataa ja lähettävät sitä sovelluksille, jotka optimoivat prosessia, kunnes lopputuloksena on virheetön laatu. ZDMP-alustan avulla muun muassa:

  • Kehitetään sovelluksia, jotka valvovat ja ohjaavat toisiinsa yhteydessä olevia laitteita

  • Kerätään ja analysoidaan laitteiden keräämää dataa

  • Varmistetaan tietoturva ja tietosuoja laitteiden välillä ja läpi tuotantoalustan

  • Hallinnoidaan laitteiden, anturien, koneiden, tehtaiden ja yhteistyökumppanien välisiä yhteyksiä

  • Tarjotaan ohjelmistorajapintapalveluita, joilla tehostetaan tuotantoalustan käyttöä

  • Mahdollistetaan integraatio kolmansien osapuolten järjestelmiin ja palveluihin sekä muihin alustoihin  

  • Automatisoidaan ja tarjotaan nollavirhetuotantoa tukevia palveluita.

 

Tärkeitä vaatimuksia ovat myös:

  • Suhteellinen riippuvuus eri sovellusalueista

  • Teknologian ja liiketoimintamallin kestävyys

  • Kehitettyjen ratkaisujen avoin testaus.

zdmp-physical-digital.fi.jpg

Käyttäjät voivat laajentaa ZDMP-alustan tarjoamia toimintoja hankkimalla sovelluskaupasta tarvitsemiaan lisäsovelluksia sekä lähettää uusien sovellusten kehityspyyntöjä. Ohjelmistokehittäjät voivat rakentaa uusia sovelluksia helposti SDK-ohjelmistotyökalujen avulla. 

ZDMP-hankkeessa hyödynnetään aiemmissa projekteissa kehitettyä tekniikkaa (kuten CREMA, C2NET ja Virtual Factory Open Operating Systems (vf-OS)). Tuotantoalusta mahdollistaa joustavan yhteistyön läpi toimitusketjun ja auttaa tehostamaan sekä tuotantoprosessien että tuotteiden laadunvalvontaa. Hankkeessa keskitytään myös järjestelmäintegraatioiden rakentamiseen, pilottivaiheen sovellusten suunnitteluun sekä tuotantoympäristön kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Hankkeessa tarkastellaan seuraavia konsepteja ja ominaisuuksia:

zdmp-platform.fi.jpg
bottom of page