top of page

KÄYTTÖTAPAUKSET

ZDMP-hankkeessa kehitetään ratkaisuja, jotka vastaavat tuotantoteollisuuden eri toimialoille yhteisiin tarpeisiin ja ongelmiin.

Vaikkapa autoteollisuudella ja rakennusteollisuudella on eroistaan huolimatta paljon yhteisiä piirteitä. Molemmilla aloilla tarvitaan esimerkiksi tuotteiden seurantaratkaisuja, koko arvoketjun kattavaa tehokasta viestintää sekä järjestelmiä, joiden avulla laatuongelmat havaitaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

ZD logo Final feb transparent.png

Keskitymme hankkeessa neljään teollisuusalaan:

Autoteollisuus

ZDMP Use Cases - Automotive - small.jpg

Konepajateollisuus

ZDMP Use Cases - Machine Tools-500w.jpg

Elektroniikkateollisuus

ZDMP Use Cases - Electronics - small.jpg

Rakennusteollisuus

ZDMP Use Cases - Construction - small.jp

Hankkeen osa-alueet voidaan tiivistää seuraavasti:

ZDMP Use Cases - Supply Chain - Icon.png
ZDMP Use Cases - Industrial Domains - Ic
ZDMP Use Cases - Manufacturing Companies
ZDMP Use Cases - Use Cases - Icon.png

2 toimitusketjua

4 teollisuuden alaa

14 valmistavan teollisuuden yritystä

13 käyttötapausta

ZDMP Use Cases - Actors.jpg

USE CASES

ZDMP considers use cases in quite different manufacturing domains, trying to answer to common needs and similar problems.

Despite sectors such as automotive and construction being very different, they have in common, for example, the necessity to track products, the will for an easier communication across their value chain and the aim to detect quality issues at the earliest possible stages of production.

USE CASES

ZDMP considers use cases in quite different manufacturing domains, trying to answer to common needs and similar problems.

Despite sectors such as automotive and construction being very different, they have in common, for example, the necessity to track products, the will for an easier communication across their value chain and the aim to detect quality issues at the earliest possible stages of production.

Automotive

ZDMP Use Cases - Automotive v2.jpg

Autoteollisuuden Toimijat

MRHS: (Espanja) Valmistaa alumiinisia sylinterilohkoja. 

FORD: Fordin Valencian moottoritehdas (Espanja) valmistaa moottorilohkoja.

ETXE: (Espanja) valmistaa työstöjärjestelmiä tehtaiden tuotantolinjoille.

Autoteollisuudessa ZDMP-hankkeen ratkaisujen avulla kehitetään moottorilohkojen valmistusta optimoimalla tuotantoprosesseja sekä ennakoimalla virheitä.

Machine Tools

ZDMP Use Cases - Machine Tools v2.jpg

Konepajateollisuuden Toimijat

HSD: (Italia) valmistaa sähkökäyttöisiä työstökaroja.

FIDIA: (Italia) suunnittelee, valmistaa ja markkinoi numeerisia ohjausjärjestelmiä, jyrsinkoneita sekä joustavia tuotantojärjestelmiä.

FORM: (Tšekki) huoltaa ja muokkaa ruiskuvalumuotteja.

Konepajateollisuudessa ZDMP:n ratkaisuja käytetään muun muassa työstökoneiden häiriöiden estämisessä, tuotantoprosessien älykkäässä optimoinnissa sekä 3D-mallinnuksessa.

Electronics

ZDMP Use Cases - Electronics v2.jpg

Elektroniikka-alan Toimijat

ALFA: (Romania) valmistaa automaattisia optisia tarkastusjärjestelmiä.

CONT: Valmistaa autoteollisuuden komponentteja.

MASS: valmistaa elektroniikkateollisuuden prosessiautomaatiojärjestelmiä.

Elektroniikkateollisuudessa ZDMP:n ratkaisuja voidaan hyödyntää tuotannossa ja kokoonpanolinjoilla. Niiden avulla tarkastetaan komponentteja, havaitaan virheitä tekoälyavusteisesti sekä optimoidaan valvonta- ja ohjausjärjestelmiä.

Construction

ZDMP Use Cases - Construction v2.jpg

Rakennusteollisuuden Toimijat

PTM: Valmistaa teräksen ja putkien työstökoneita

FLEX: Valmistaa teräsputkia

CEI: Valmistaa kiventyöstökoneita

ALONG: Valmistaa kivitasoja ja -laattoja

CONS: Toimii infrarakentamisen laajalla alueella

ZDMP:n tarjoamat ratkaisut auttavat rakennusteollisuuden toimijoita ohjaamaan tuotantoprosessejaan, valvomaan laitteiden kulumista sekä parantamaan laatua.

bottom of page