top of page

PŘÍPADY UŽITÍ

ZDMP bere v potaz případy použití v zcela odlišných výrobních oblastech a snaží se poskytnout odpovědi na běžné potřeby a podobné problémy.

Přestože se odvětví, jako je automobilový průmysl a stavebnictví, velmi liší, mají jisté věci společné, například nutnost sledovat výrobky, snahu o snadnější komunikaci v rámci svého hodnotového řetězce a cíl odhalit problémy s kvalitou v co možná nejranějších fázích výroby.

ZD logo Final feb transparent.png

Případy použití se soustředí kolem čtyř výrobních odvětví:

Automotiv

ZDMP Use Cases - Automotive - small.jpg

Obráběcí nástroje

ZDMP Use Cases - Machine Tools-500w.jpg

Elektronika

ZDMP Use Cases - Electronics - small.jpg

Konstrukce

ZDMP Use Cases - Construction - small.jp

Výrobní linky a dodavatelské řetězce účastníků ZDMP lze ilustrovat takto:

ZDMP Use Cases - Supply Chain - Icon.png
ZDMP Use Cases - Industrial Domains - Ic
ZDMP Use Cases - Manufacturing Companies
ZDMP Use Cases - Use Cases - Icon.png

2 řetězce dodavatelů

4 průmyslové odvětví

14 výrobních společností

13 případů užití

ZDMP Use Cases - Actors.jpg

USE CASES

ZDMP considers use cases in quite different manufacturing domains, trying to answer to common needs and similar problems.

Despite sectors such as automotive and construction being very different, they have in common, for example, the necessity to track products, the will for an easier communication across their value chain and the aim to detect quality issues at the earliest possible stages of production.

USE CASES

ZDMP considers use cases in quite different manufacturing domains, trying to answer to common needs and similar problems.

Despite sectors such as automotive and construction being very different, they have in common, for example, the necessity to track products, the will for an easier communication across their value chain and the aim to detect quality issues at the earliest possible stages of production.

Automotiv

ZDMP Use Cases - Automotive v2.jpg

Účastníci v rámci automotiv

MRHS: Nachází se v Madridu, je předním výrobcem hliníkových bloků válců vyráběných vysokotlakým litím.

FORD: Ford Valencia Engine Plant dokončuje bloky válců dodané MRHS za účelem výroby motorů 2,0 a 2,3 litru. Tyto motory jsou montovány v závodech Ford Vehicle po celém světě. Společnost Ford Valencia Engine Plant také vyrábí bloky motorů ve svém výrobním závodě ve Valencii pomocí linek a specializovaných CNC obráběcích center, vybavených CNC řízeními a PLC od různých dodavatelů a lety zkušeností.

ETXE: se sídlem v Elgoibaru (Španělsko) je předním výrobcem obráběcích systémů pro vysoce produktivní výrobní linky na klíč.

Pokud jde o případy použití v automobilovém průmyslu, ZDMP pomůže partnerům ve výrobním procesu bloku motoru. ZDMP pomůže výrobcům ohledně odhalení a predikce defektů při tlakovém lití hliníku a obráběcích operacích, stejně tak i se snižováním defektů optimalizací obráběcího procesu.

Obráběcí stroje

ZDMP Use Cases - Machine Tools v2.jpg

Účastníci v rámci obráběcích strojů

HSD: Nachází se v Itálii a je jedním z největších světových výrobců vřeten. HSD je dodavatelem vřeten v rámci projektu. Vyrábí elektrická vřetena namontovaná na vysokorychlostních frézkách FIDIA, které se používají pro výrobu forem ve FORM.

FIDIA: Se sídlem v Itálii navrhuje, vyrábí a prodává číslicové ovládací prvky, vysokorychlostní frézovací systémy a flexibilní výrobní systém. FIDIA používají vřetena HSD.

FORM: Se sídlem v České republice je jednou z předních společností pro výrobu a údržbu nástrojů velkých vstřikovacích forem v Čechách. FORM používá obráběcí stroje FIDIA.

V odvětví obráběcích strojů v rámci ZDMP sdružuje výrobce forem a vřeten. Z toho důvodu poskytne ZDMP výstražný systém pro prevenci selhání obráběcích strojů, SMART ladění parametrů procesu a in-line 3D modelování.

Elektronika

ZDMP Use Cases - Electronics v2.jpg

Účastníci v rámci elektroniky

ALFA: Nachází se v Rumunsku a je jednou z předních společností pro kompletní řešení pro AOI, rentgenovou kontrolu pomocí nejmodernějších softwarových nástrojů. Je vedoucím rentgenové kontroly a analýzu testovacích dat.

CONT: Mezinárodní vedoucí dodavatel automobilových komponentů. CONT Timisoara Romania vyrábí přístrojové klastry a displeje pro širokou škálu výrobců automobilů využívajících širokou škálu elektronických a mechanických součástí. Jedna z jejích výrobních linek poskytuje případy k řešení. ALFA propůjčuje rentgenová zařízení využívaná na výrobní lince elektronických součástek CONT.

MASS: Výrobní zařízení pro automatizaci procesů pro elektrotechnický průmysl. Poskytuje vybavení v montážních linkách. Společnost MASS vyrábí výrobní zařízení používané ve výrobní lince elektronických součástek CONT

Partneři v případu elektronického průmyslu pomůže ZDMP ve výrobě a co se týče montážní linky. ZDMP bude použit při inspekci součástí, AI-detekci optických defektů a v monitorovacím a kontrolním systému.

Konstrukce

ZDMP Use Cases - Construction v2.jpg

Účastníci v rámci konstrukce

PTM: Výrobce obráběcích nástrojů pro ocel a trubky

FLEX: Výrobce ocelových trubek, který v současnosti využívá stroje a nástroje PTM

CEI: Výrobce strojů pro řezání kamene

ALONG: SME, výrobce kamenných desek a dlaždic, který používá řezací stroj CEI

CONS: Oblast činnosti CONS zahrnuje všechny fáze výstavby infrastruktury, od posouzení proveditelnosti a návrhu až po stavební dozor / monitorování / správu a provozování infrastruktury. Mezi další odpovědnosti patří správa surovin ve výrobních závodech. FLEX poskytuje ocelové trubky a ALONG poskytuje kamenné dlaždice na staveništích spravovaných společností CONS.

V případě konstrukce budou mít partneři pomoc ZMDP, zejména pokud se jedná o dodavatelský řetězec ve stavebnictví a v průmyslových aplikacích ocelových trubek a kamenů. ZDMP pomůže stavebním odvětvím, pokud jde o monitoring výroby, detekci opotřebení zařízení, sledovatelnost kvality a kontrolu kvality na úrovni staveniště.

bottom of page