top of page

KONCEPT

Cílem ZDMP je poskytnout rozšiřitelnou platformu pro podporu továren s vysokou úrovní interoperability, aby bylo možné vypořádat se s konceptem propojených továren pro dosažení cíle nulových vad. V této souvislosti ZDMP umožní koncovým uživatelům připojit jejich systémy (tj. výrobní haly a podnikové informační systémy), aby mohli těžit z funkcí platformy. Mezi tyto výhody patří mimo jiné zajištění kvality výrobků a výroby.

ZD logo Final feb transparent.png

Koncept ZDMP lze zjednodušit na systém zpětné vazby a řízení v oblastech zasahujících od lidského / autonomního řízení až po elektroniku. Řízením systému budou aplikace ZDMP složené pomocí SDK projektů a různých komponent. Obecně tyto systémy přijímají (a prezentují / ovládají) informace ze senzorů / API a poté zpracovávají data.

Toto ovlivňují materiální a procesní nedostatky, jakož i chyby, které způsobují vady. Tato data jsou využívána analytickými službami pro proces a produkty, které je vracejí zpět do aplikací k dokončení opakovaného cyklu, dokud není systém optimalizován a není dosaženo produktu bez vad. ZDMP je takovou platformou, a je tak sadou komponent, která zavádí a umožňuje ekosystému:

  • Vytvářet aplikace, které monitorují, spravují a ovládají připojená zařízení

  • Shromažďovat a analyzovat data z připojených zařízení.

  • Povolit zabezpečené připojení a soukromí mezi zařízeními na celé platformě.

  • Spravovat propojení od zařízení / senzorů ke strojům, továrnám, partnerům

  • Nabízet základní API služby pro usnadnění používání.

  • Umožnit integraci se systémy / službami třetích stran a zajistit interoperabilitu s jinými platformami.

  • Automatizovat a poskytovat služby platformnímu inteligentnímu ekosystému nulových vad.

Kromě toho je důležité, aby bylo splněno několik nefunkčních prvků:

  • Relativní závislost z oblasti aplikace.

  • Udržitelnost nejen technologie, ale obchodního modelu z hlediska komerčního využití.

  • Probouzet zájem a vystavit prvky a funkce tak, aby mohli být prozkoumávány, implementovány a rozšiřovat jak dostupná řešení tak i ekosystém .

zdmp-physical-digital.cs.jpg

Na druhé straně platforma ZDMP poskytne možnost rozšířit své funkce pomocí specializovaného úložiště aplikací, kde koncoví uživatelé přidají aplikace podle svých potřeb jako rozšíření na platformu. Uživatelé mohou také požádat o nové aplikace a vývojáři softwaru / hardwaru mohou pomocí sady ZDMP SDK (Software Development Kit) rychle vytvářet nové pomocí projektrových nástrojů a součástí platformy.

Pokud jde o použitelnost jiných výzkumných projektů, ZDMP znovu použije výsledky / koncepty výzkumných projektů, jako jsou Cloud Collaborative Manufacturing Networks (C2NET), Cloud-based Rapid Elastic Manufacturing (CREMA), a zejména Virtual Factory Operating System (vf-OS) ), který již obsahuje obecnější koncepty vytváření SDK / App sad. Zaměřujíc se na koncept nulových vad, ZDMP se zaměřuje na podporu zajištění kvality procesů a produktů ve vyhrazených oblastech činnosti. Kromě toho se ZDMP zaměří na integrační aktivity a vyvine vhodné kick-start aplikace pro zkušební domény a utvoří holistické prostředí. V tomto ohledu budou řešeny následující koncepty nebo funkce:

zdmp-platform.cs.jpg
bottom of page